IVF-behandling och läkarbesök

Priserna gäller fr o m 1/9 – 2021

Läkarbesök

– Nybesök (kostnader för blodprover kan tillkomma) 2.000 kr
– Telefonkonsultation läkare 2.000 kr

Uteblivet besök debiteras med 500 kr

Provrörsbefruktning (IVF)

– Standard IVF eller ICSI (mikroinjektion) 42.000 kr
– Nedfrysning av embryon, se nedan

PESA/TESA

– IVF med ICSI + spermieaspiration 50.000 kr
– Om P/T behöver göras vid beredskap, tilläggskostnad 8.000 kr
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år
– Nedfrysning av embryon, se nedan

Micro-TESE

– IVF med ICSI + öppen testikelbiopsi 75.000 kr (ingen återbetalning)
– Eventuell nedfrysning av spermier samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år
– Nedfrysning av embryon, se nedan

Om inga spermier påvisas och man önskar frysa äggen
– Nedfrysning av ägg samt 1 års förvaring 3.000 kr
– Förvaring av ägg från 2:a året 3.000 kr/år

Paket

– Engångskostnad för upp till 2 IVF-behandlingar för kvinnor < 35 år, 62.000 kr
   Se separat avtal

– Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar för kvinnor < 39 år, 84.000 kr
   Se separat avtal.

– Engångskostnad för upp till 3 IVF-behandlingar 39-41 år, 88.000 kr
   Se separat avtal.

Nedfrysning av embryon

– Nedfrysning av embryon, 3000 kr
– Förvaring av embryon åren 2-10 år, 3000 kr/år

Återförande av frysförvarade embryon, frys-ET

– Återförande av embryon som tinats från en tidigare IVF-behandling 20.000 kr (betalas efter ET)

Betalning skall ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid provrörsbefruktning skall betalning ske före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Ev kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.